Catering, wesela, organizacja i prowadzenie imprez, Obozy, wycieczki integracyjne, Zamość
Szkoła Tańca, Magdalena i Janusz Myka